Full 1
Full 1

 

Uit het werken met mensen, het ondersteunen bij hun ontwikkeling en het begeleiden van (organisatie-, groeps- als ook individuele-) processen haal ik mijn voldoening. Daar zit mijn passie. Mijn loopbaan begon als HRM manager waarin ik veel ervaring heb opgedaan op het gebied van arbeidsverhoudingen (DSM/GTI). Vervolgens was ik ruim tien jaar werkzaam bij Vakbond de Unie en als vakbondsbestuurder/onderhandelaar nauw betrokken bij de totstandkoming van diverse cao’s en bij talloze reorganisaties.

Bij de vakbeweging heb ik mij door de jaren heen steeds meer toegelegd op de coaching/ondersteuning en het trainen van ondernemingsraden en directies op het vlak van medezeggenschap en arbeidsverhoudingen.

Ik heb geen speciaal talent.
Ik ben slechts oneindig nieuwsgierig.

 

Albert Einstein
Theoretisch natuurkundige, 1879 - 1955Als zelfstandig professional heb ik ruime ervaring met het uitvoeren van zeer diverse opdrachten voor organisaties en ondernemingsraden, in het bijzonder bij reorganisaties en veranderprocessen. Begeleiding van deze processen heeft mij steeds meer geleerd dat de mens in dit alles dé bepalende factor is. De inhoud is van groot belang, de betrekkingen zijn bepalend.
Naast trainer en coach binnen de medezeggenschap ben ik ook MfN registermediator en help en begeleid ik partijen in uiteenlopende conflictsituaties om tot een gedragen vervolg te komen. Zo bemiddel en ondersteun ik bij zakelijke geschillen, familiezaken als ook bij burenconflicten (o.a. als vrijwilliger bij buurtbemiddeling gemeente Langraaf).

Waar kan ik jullie mee helpen?

 

Neem vrijblijvend contact met mij op. Dan bespreken we de mogelijkheden en mijn werkwijze.

Image