Coaching en training

Training ondernemingsraad

Een OR bestaat uit een groep sterk bij de onderneming betrokken medewerkers die vaak uit alle uithoeken van het bedrijf komen en elkaar soms nauwelijks kennen. Ze willen graag een bijdrage leveren op een andere manier dan dat ze al doen vanuit hun reguliere functie. Toch moet een OR een goed functionerend team zijn waarbij ieders competenties optimaal worden ingezet ten behoeve van het goed (gaan) functioneren van de medezeggenschap. Dat is niet eenvoudig.

 

Ook komt er nogal wat specifieke kennis kijken bij een rol in de OR, kennis op niet alleen het vlak van de Wet op de Ondernemingsraden (de WOR) maar ook van de verschillende thema’s die zich kunnen aandienen bij een OR zoals bijvoorbeeld HR instrumenten of reorganisatie, onderwerpen die complex zijn en specifieke kennis vragen. Hoe je dan omgaat met elkaar, binnen de raad, met de bestuurder maar ook met de collega’s en achterban is al met al een hele uitdaging.

 

Een goede maatwerktraining die aansluit bij de trainingsbehoefte en die werkelijk helpt om als OR in het zadel te komen is dan essentieel. Weten waar het echt om gaat, weten ook wat je rol als OR is, is dan van groot belang. In ‘het spreekwoordelijke zadel (leren) zitten’ samen binnen de raad is op zijn minst het resultaat van een starttraining. Het vervolgens werkelijk ‘leren rijden’ – het invullen van de medezeggenschap, het doen – is een vervolg waarbij coaching en vervolgtraining vaak wenselijk is. Dat is uiteraard afhankelijk van jullie behoefte als OR, het is altijd maatwerk.

 

Een maatwerktraining zoals ik hem geef wordt persoonlijk afgestemd waarbij dringende en acuut spelende onderwerpen altijd prioriteit hebben. De klik tussen jullie als OR en mij als trainer is van groot belang.

 

Coaching & ondersteuning

Ondernemingsraden krijgen in hun zittingstermijn vaak te maken met complexe vraagstukken, advies en/of instemmingsaanvragen die impact hebben op mens en organisatie en die vaak specifieke expertise vragen. Denk aan reorganisatie vraagstukken, zaken die te maken hebben met arbeidsvoorwaarden, vraagstukken die te maken hebben met werkprocessen of bestuurlijke vraagstukken.

 

Het proces van medezeggenschap is niet altijd eenvoudig, zeker niet wanneer je zelf betrokken bent of wanneer de voorgenomen maatregelen je collega’s treffen. Als OR heb je op grond van de Wet op de Ondernemingsraden recht op professionele ondersteuning bij vraagstukken die je zelf niet kan oplossen.

 

Ik werk op oproepbasis, bied ondersteuning op de zogenaamde piekmomenten en sta stand-by als vraagbaak.

Waar kan ik jullie mee helpen?

 

Neem vrijblijvend contact met mij op. Dan bespreken we de mogelijkheden en mijn werkwijze.

Image