Slider

Mediation

Heb je zakelijk of privé een geschil of conflict? En kom je er samen niet meer uit omdat emoties te hoog oplopen? Dan kan mediation helpen.

Mediation is vooral nuttig als de communicatie is verstoord, als de rechtstreekse onderhandeling tussen partijen belemmerd wordt door wederzijds gebrek aan vertrouwen of als er sprake is van escalatie. Als mediator ondersteun ik in het proces om te komen tot een voor beide partijen goed resultaat.

Mediation is een vorm van bemiddeling voor mensen die een conflict hebben en die daarbij geholpen willen worden door een neutrale en onpartijdige bemiddelaar.
Partijen komen zelf tot een oplossing onder begeleiding van een professionele bemiddelaar.

Daarbij is belangrijk dat de deelnemers aan de mediation vrijwillig besluiten zich in te zetten voor een oplossing en zelf bepalen hoe die oplossing eruit ziet. Als mediator begeleid en bemiddel ik in dit proces. Daarbij werk ik volledig onpartijdig, neutraal en op basis van vertrouwelijkheid.

Voorwaarde voor mediation is dus wel dat de deelnemers er samen uit willen komen en zich daarvoor in de mediation ook inzetten.

Mediator is geen beschermd beroep. Iedereen die dat wil, kan zich mediator noemen. Het is raadzaam om een mediator in te schakelen die aangesloten is bij het MfN-register. Het MfN-register is erkend door door de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand.
Ik ben erkend MfN-registermediator en handel in conflictsituaties met beheersing en borging van een kwaliteitsstandaard.

“Een mediator staat los van emoties, heeft verstand van zaken en kan het gesprek in goede banen leiden. De inzet van een mediator kan (juridische) kosten besparen”.
Dit blijkt uit het onderzoek Nederlanders & Mediation, wat is uitgevoerd door RuigRok Netpanel in opdracht van de Nederlandse Mediatorsvereniging in samenwerking met de Mediatorsfederatie Nederland.

Uit onderzoek is ook gebleken dat mediation in veel gevallen een effectieve en snelle manier is om een conflict op te lossen. Steeds meer mensen kiezen daarom voor mediation. De belangrijkste voordelen van mediation zijn:

  • het werkt snel en efficiënt;
  • het kost minder tijd en geld dan langdurige en kostbare juridische procedures;
  • de oplossing komt van partijen zelf, wat positieve effecten heeft voor de toekomst en waardoor betrokkenen zich vaak beter houden aan de gemaakte afspraken;
  • er is flexibiliteit en ruimte voor eigen inbreng en sturing;
  • een neutrale derde kan beter onderscheid maken tussen emotionele en inhoudelijke aspecten en de belangrijkste kwesties bespreekbaar proberen te maken;
  • de focus ligt op belangen en toekomst in plaats van standpunten en verleden;
  • een mediator kan eventueel gescheiden met partijen spreken waardoor de echte belangen op tafel kunnen komen en opties in vertrouwen besproken kunnen worden;
  • de deelnemers houden zelf controle over het conflict én de oplossing;
  • er is vertrouwelijkheid en beslotenheid zodat alle deelnemers vrijuit kunnen praten;
  • een (werkbare) relatie wordt behouden of zorgvuldig beëindigd.


Toch kan het voorkomen dat mediation niet geschikt is. In het voortraject zal dan ook bezien moeten worden of jouw situatie wel geschikt is voor mediation.

Heb je een conflict en wil je er samen een oplossing voor bedenken?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op voor je vraag of advies.

MEDIATION BUTTON

MEDIATION
Een mediator ondersteunt in het
proces om te komen tot een voor
beide partijen goed resultaat.

MEDEZEGGENSCHAP BUTTON

MEDEZEGGENSCHAP
Veel ondernemers en OR leden
worstelen met het goed invulling
geven van medezeggenschap.