Slider

Training ondernemingsraad

Een OR bestaat uit een groep sterk bij de onderneming betrokken medewerkers die vaak uit alle uithoeken van het bedrijf komen en elkaar soms nauwelijks kennen. Ze willen graag een bijdrage leveren op een andere manier dan dat ze al doen vanuit hun reguliere functie. Toch moet een OR een goed functionerend team zijn waarbij ieders competenties optimaal worden ingezet ten behoeve van het goed (gaan) functioneren van de medezeggenschap. Dat is niet eenvoudig.

Ook komt er nogal wat specifieke kennis kijken bij een rol in de OR, kennis op niet alleen het vlak van de Wet op de Ondernemingsraden (de WOR) maar ook van de verschillende thema’s die zich kunnen aandienen bij een OR zoals bijvoorbeeld HR instrumenten of reorganisatie, onderwerpen die complex zijn en specifieke kennis vragen. Hoe je dan omgaat met elkaar, binnen de raad, met de bestuurder maar ook met de collega’s, de achterban is al met al een hele uitdaging.

Een goede maatwerktraining die aansluit bij de trainingsbehoefte en die werkelijk helpt om als OR in het zadel te komen is dan essentieel. Weten waar het in essentie om gaat, weten ook wat je rol als OR is, is dan van groot belang. In het zadel (leren) zitten samen binnen de raad is de start. Het vervolgens werkelijk leren rijden – het invullen van de medezeggenschap, het doen – is een vervolg waarbij coaching en vervolgtraining vaak wenselijk is.

Een maatwerktraining zoals ik hem geef wordt persoonlijk afgestemd waarbij prangende onderwerpen prioriteit hebben. De klik tussen OR en mij als trainer is van groot belang.

Nieuwsgierig geworden? Meer weten over de mogelijkheden en mijn werkwijze? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

MEDIATION BUTTON

MEDIATION
Een mediator ondersteunt in het
proces om te komen tot een voor
beide partijen goed resultaat.

MEDEZEGGENSCHAP BUTTON

MEDEZEGGENSCHAP
Veel ondernemers en OR leden
worstelen met het goed invulling
geven van medezeggenschap.