Slider

Coaching & ondersteuning ondernemingsraden

Ondernemingsraden krijgen in hun zittingstermijn vaak te maken met complexe vraagstukken, advies en/of instemmingsaanvragen die impact hebben op mens en organisatie en die vaak specifieke expertise vragen. Denk aan reorganisatie vraagstukken, zaken die te maken hebben met arbeidsvoorwaarden, vraagstukken die te maken hebben met HR instrumenten of bestuurlijke vraagstukken.

Het proces van medezeggenschap is niet altijd eenvoudig, zeker niet wanneer je zelf betrokken bent of wanneer de voorgenomen maatregelen je collega’s treffen. Als OR heb je op grond van de Wet op de Ondernemingsraden recht op professionele ondersteuning bij vraagstukken die je zelf niet kan oplossen.

Neem vrijblijvend contact met mij op om de mogelijkheden van ondersteuning te bespreken. Ik werk op oproepbasis en biedt ondersteuning op de zogenaamde piekmomenten en sta stand-by als vraagbaak.

MEDIATION BUTTON

MEDIATION
Een mediator ondersteunt in het
proces om te komen tot een voor
beide partijen goed resultaat.

MEDEZEGGENSCHAP BUTTON

MEDEZEGGENSCHAP
Veel ondernemers en OR leden
worstelen met het goed invulling
geven van medezeggenschap.