KELLETER MEDIATION02

Mediation

Mediation wordt tegenwoordig steeds vaker ingezet bij conflicten en is een methode die sterk groeiend is. Waar we eerder in onze maatschappij al snel naar een advocaat stapten om onze belangen te laten behartigen is er een groeiend besef dat belangen toch heel vaak gedeelde belangen zijn, zeker op het niveau van de onderlinge betrekkingen. Het is per definitie zo dat er in een conflict tussen partijen ‘iets niet (meer) lukt’. Een mediator ondersteunt in het proces om te komen tot een voor beide partijen goed resultaat.

MEDIATION

MEDIATION
Een mediator ondersteunt in het
proces om te komen tot een voor
beide partijen goed resultaat.

MEDEZEGGENSCHAP

MEDEZEGGENSCHAP
Veel ondernemers en OR leden
worstelen met het goed invulling
geven van medezeggenschap.