KELLETER MZ TRAININGOR

Training ondernemingsraad

Een OR bestaat uit een groep betrokken medewerkers die uit alle uithoeken van het bedrijf komen en elkaar soms nauwelijks kennen.
Toch moet een OR een goed functionerend team zijn waarbij ieders competenties optimaal worden ingezet ten behoeve van het goed (gaan) functioneren van de medezeggenschap. Dat is niet eenvoudig. Een goede maatwerktraining die aansluit bij de trainingsbehoefte en die werkelijk helpt om als OR in het zadel te komen is dan essentieel. In het zadel zitten is de start. Het vervolgens werkelijk leren rijden – het doen – is een vervolg waarbij coaching en vervolgtraining wenselijk is. Een training wordt persoonlijk afgestemd waarbij prangende onderwerpen prioriteit hebben.
De klik tussen OR en trainer is van groot belang.

Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

MEDIATION

MEDIATION
Een mediator ondersteunt in het
proces om te komen tot een voor
beide partijen goed resultaat.

MEDEZEGGENSCHAP

MEDEZEGGENSCHAP
Veel ondernemers en OR leden
worstelen met het goed invulling
geven van medezeggenschap.